פרסומים מקצועיים
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014

Print This Post

רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת דיווחים שנתיים,  על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה  (ט' 126), ועל ניכויים מתשלומים שאינה משכורת או שכר עבודה  (ט' 856), עד ליום 31 במאי 2015.

הדיווח יוגש באופן מקוון בלבד באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים בכתובת::

 https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx

הדוח ייחשב כדוח שהוגש רק לאחר הגשת טופס ההצהרה, חתום על ידי המעביד/ משלם בלבד, בהתאם להנחיות ולפרסומים למחלקת תפעול (מוקד הניכויים) שבחטיבת שירות הלקוחות.

תאריך הגשת הדוח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה כאמור, במוקד הניכויים.

אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014