פרסומים מקצועיים
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014

Print This Post

לקוח(ה) וידיד(ה) יקר(ה),

 א.    הקדמה

עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס.

במהלך השנים האחרונות אנו עדים לתהליך של יציאה איטית ממשבר כלכלי עולמי מחד ומאידך לסיכונים ואי ודאויות. המשק הישראלי מנתב עצמו בהתאם למציאות הכלכלית העולמית ולתחזיות לגביה. לאור זאת, נעשים שינויים תדירים ומהותיים בחוקי המס השונים, שמביאים לצורך בעדכון ולימוד המציאות החוקית וזאת לשם ביצוע שינויים והתאמות בהתנהלות היום יומית ובתכנון העתידי.

תשומת ליבך מופנית למספר עניינים מהותיים המפורטים בעלון, שחלקם נובעים מחקיקה חדשה, בין השאר, במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג-2013 (להלן: "חוק ההסדרים").

ב.    מידע כללי והנחיות להיערכות לסיום שנת 2013 והתנהלות בשנת 2014

בעלון מידע זה מפורטים גם עניינים שראוי לטפל בהם בקשר לסיום שנת 2013 ולראשית שנת 2014, ולתכנון המס לקראת הכנת הדוחות. כמו כן, קיימות בעלון המלצות להיערכויות מנהליות לסגירת החשבונות ולהיערכות לביקורת החשבונות הן לגבי חברות והן לגבי יחידים.

יש לשים לב לכך, שחלק מהנושאים נוגעים לתכנוני מס והם מיועדים למי שתהיה לו השנה חבות במס. על עסקים אחרים לשקול את התועלת של ההמלצות ולפנות אל משרדינו לשם קבלת הבהרות בהתאם לצורך.

במסגרת עלון מידע זה נכללת רשימה מלאה של כל החוזרים והוראות הביצוע שפורסמו על ידי רשות המיסים בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין עד לחודש דצמבר 2013.

בעלון מופיע גם מאמר מקצועי פרי עיטו של רו"ח צביקה משבנק, המתמחה במיסוי פנסיוני ותגמול בכירים, העוסק בהיערכות לקראת תום שנת המס.

מומלץ לעיין בעלון בקפידה, לשקול את הצעותינו והמלצותינו וכן לבצע את ההכנות המבוקשות כדי לאפשר השלמה מסודרת של בקורת הדוחות, והגשת דוחות למס הכנסה.

מטרת עלון זה הנה עדכון והסבת תשומת לב בלבד. לאור זאת, לקוחות להם עניין באלו מהנושאים שפורטו בעלון, בחוזרים ובהוראות הביצוע הנזכרים בו ובנושאי מיסים שונים, מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ ו/או לקבלת מידע נוסף.

 

                                                                                 בברכה,

                                                                                 שטראוס לזר ושות'

לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014