פרסומים מקצועיים
רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020
דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019
תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה
ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה

Print This Post

רק לאחר ביצוע ההנחיות המפורטות להלן המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי אבטלה לעובד שהוצא לחל"ת כפוי ביוזמת המעסיק, או פוטר מהעבודה, בעקבות משבר הקורונה:

רישום באתר לשכת שירות התעסוקה (לשכת התעסוקה)

העובד חייב להירשם באתר לשכת התעסוקה באופן מקוון או בטופס שפרסמה לשכת התעסוקה. חשוב לציין כי על פי אתר לשכת התעסוקה, כל מי שיירשם באתר לשכת התעסוקה לפי ההוראות הרשומות באתר עד ליום 26.3.2020 תחילת זכאותו לדמי אבטלה תיחשב מיום 15.3.2020.

ללא רישום באתר לשכת התעסוקה, העובד אינו נחשב מובטל שדורש עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי, ולכן אינו זכאי לדמי אבטלה. המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם דמי אבטלה למובטל רק לאחר קבלת האישור משירות התעסוקה.

לכניסה לאתר לשכת התעסוקה לחצו כאן

הגשת תביעה לדמי אבטלה – בדרך מקוונת בלבד ללא טפסים

1. המעסיק משדר דוחות 100 ישירות מתוכנת השכר למוסד לביטוח לאומי.
מעסיקים שמוציאים לחל"ת כפוי מעל 500 עובדים, מתבקשים לפנות לביטוח הלאומי באמצעות המייל לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז (masikim@nioi.gov.il). מעסיקים עם מספר עובדים נמוך יותר ימתינו להוראות בהמשך.

2. המעסיק בודק שהשידור נקלט.

ככל שיש תקלות בשידור טופס 100 יש להתקשר לאחד מהמוקדים הטלפונים הבאים:
02-6709970, 02-6709983, 02-6709814, 02-6709517.

לאחר תיקון התקלה המעסיק בודק שהשידור נקלט.

ככל שהמעסיק שידר בהצלחה את טופס 100, אין צורך להפיק מתוכנת השכר את טופס 1514 (אישור המעסיק על המשכורות ועל היציאה לחל"ת או הפיטורים).

3. כיומיים לאחר שטופס 100 שודר בהצלחה, העובד מגיש תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי בצורה מקוונת. לתביעה הזאת אין צורך להוסיף את אישור המעסיק כי הביטוח הלאומי יודע לקשר בין התביעה הזאת לבין טופס 100 שהמעסיק שידר.

*ללא הגשת תביעה לדמי אבטלה, המוסד לא ביטוח לאומי לא ישלם דמי אבטלה.*

להגשת תביעה מקוונת לדמי אבטלה לחצו כאן

כאשר יש תקלה בשידור טופס 100 או כאשר עובד אינו מגיש תביעה בדרך מקוונת

  • חשוב לציין כי בכל סטייה מהדרך המקוונת שלעיל – תשלום דמי האבטלה עלול להתעכב כי הפעולות מתבצעות ידנית.
  • חשוב לציין עוד כי החל מיום חמישי, 19.3.2020, לא תתקיים קבלת קהל בסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ.
  • הביטוח הלאומי נותן שירות בכל הערוצים: באתר האינטרנט, האתר האישי, בפייסבוק, בטלגרם ובמוקד הטלפוני 6050*.

תקלה בשידור טופס 100

4.מעסיק שלא הצליח לשדר טופסי 100 בהצלחה למוסד לביטוח לאומי גם לאחר קבלת הסיוע במוקדים הטלפוניים, מוסר לעובד טופס 1514.

5. העובד מגיש את התביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי בדרך מקוונת. בסיום הקלדת פרטי העובד וכל הפרטים הדרושים לתביעה, העובד יכול לצרף מסמכים ששייכים לתביעה. העובד מצרף את טופס 1514 שקיבל מהמעסיק.

6. אם העובד כבר הגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי, הוא יעביר את טופס 1514 בקישור אחר מאשר הקישור שבו הגיש את התביעה – קישור לשליחת מסמכים בלבד. המוסד לביטוח לאומי יקשר בין התביעה לבין הטופס שהוגש בנפרד. אין צורך להגיש שוב תביעה לדמי אבטלה.

7. אין להגיש טופס 1514 בלי שהוגשה תביעה לדמי אבטלה בדרך מקוונת.

עובד שלא מגיש תביעה בדרך מקוונת אך שודר טופס 100 בהצלחה

8. הגשת תביעה ידנית נעשית בטופס 1500 שניתן להורדה באתר הביטוח הלאומי או מתוכנת השכר של המעסיק.

את הטופס אפשר לשים בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, או לשלוח למספר הפקס של מחלקת המילואים בסניף הקרוב למקום המגורים (לפי המידע באתר הביטוח הלאומי), או דרך אתר הביטוח הלאומי.

עובד שלא מגיש תביעה בדרך מקוונת ולא שודר טופס 100 (רק במקרים חריגים מאד)

9. העובד מקבל מהמעסיק טופס 1514/1500 (תביעה לדמי אבטלה יחד עם אישור המעסיק), או מקבל מהמעסיק טופס 1514 וממלא טופס 1500 שהוריד מאתר הביטוח הלאומי ומגיש למוסד לביטוח לאומי.

אנו עומדים לרשותכם בתקופה מאתגרת זו נמשיך לעדכן, ככל שיידרש.

תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה