ביקורת פנימית

מתן שרותי ביקורת פנימית לחברות ציבוריות, עמותות ותאגידים פרטיים. הביקורת מבוצעת בהתאם לחוק החברות, חוק הביקורת הפנימית והחוקים החלים על התאגיד המבוקר. המחלקה מספקת שירותים כגון: סקר סיכונים בתחומים פיננסיים ותפעוליים, כולל סקר סיכונים למניעת הונאות ומעילות. ביקורת חקירתית מיוחדת למציאת אי סדרים ומצגי שווא. סיוע בהטמעת חוק 'סרבנס אוקסלי', למיפוי ותיעוד של כל התהליכים המשפיעים על הדיווח הכספי של החברה. זאת, תוך הערכת רמת הבקרה הפנימית למול החשיפות בכל אחד מתתי התהליכים. עבודת המחלקה מבוצעת על ידי רואי חשבון ועורכי דין, בעלי תואר שני בביקורת פנימית ובעלי רישיון CIA.