ביקורת

משרדנו מתמחה בביקורת וסקירת דוחות כספיים בחברות ציבוריות ופרטיות, קרנות נאמנות, מלכ"רים וחברות לתועלת הציבור, וכן עיריות וחברות ממשלתיות. הכנת תשקיפים לגיוסי הון וייעוץ חשבונאי. השירותים ניתנים בתחום התקינה החשבונאית בישראל ובתקינה בינלאומית (IFRS).