מחלקה כלכלית

במחלקה רואי חשבון, כלכלנים ובעלי תואר שני במנהל עסקים. למחלקה ניסיון רב בביצוע בדיקות נאותות כלכלית, חשבונאית ומיסוית. ליווי קבוצות רכישה החל משלב התכנון עד לביצוע הסופי, לרבות ניתוח פרמטרים במכלול ההיבטים של קבוצות הרכישה, ביצוע הערכת שווי לצרכים שונים, הכנת תוכניות עסקיות, ניתוחי כדאיות, סיוע בגיוס כספים, גישור ובוררויות. בדיקות יעילות ותמחיר, ייעוץ כלכלי ומימוני.