שירותי פרט

הכנת דוחות אישיים והצהרות הון. מתן ייעוץ אישי, הכנת משכורות לחברות וליחידים (לרבות תלושי שכר למנהלים בכירים בחברות).