שירותי נאמנות

שירותי הנאמנות ניתנים באמצעות חברת שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ אשר הינה אחת מחברות הנאמנות הגדולות בישראל. בין לקוחותיה מרבית החברות המובילות במשק. השירותים כוללים שרותי נאמנות לשם גיוסי הון במסגרת הנפקות אגרות חוב, נאמן בתוכניות אופציות לעובדים עפ"י סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, נאמנות לקרנות גידור (באישור נציבות מס הכנסה) ועוד.