ליווי חברות בקשיים, פרוקים וכינוסים

צוות המחלקה משמש ככונס נכסים, מעניק שרותי מפרקים ומנהלים מיוחדים לרבות סיוע לבעלי תפקידים בתחום.